ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΠροσωπικόKωνσταντίνος Χολέβας
Πτυχίο Οικονομικών, Μ.Α. (Economics of the E.U.)
Οικονομικός Σύμβουλος

Έλενα Σοφοκλέους
Πτυχίο Νομικής, LLM (Commencial Law)
Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Α΄

Ιωαννίκιος Φάκας
Πτυχίο Γεωπονίας
Λειτουργός Γεωργίας

Γιάννης Ιωάννου
Πτυχίο Νομικής,LLM
Διοικητικός Λειτουργός

Πιερής Κλείτου
BA,LLB,MA,MBA
Διοικητικός ΛειτουργόςΌλα τα πιο πάνω άτομα έχουν προσληφθεί ή είναι αποσπασμένα στο Γραφείο δυνάμει του Άρθρου 8(3) του Νόμου σύμφωνα με το οποίο «Ο Έφορος υποβοηθείται στο έργο του από αριθμό υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι στο Υπουργείο Οικονομικών και που ορίζονται για το σκοπό αυτό από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, ή από άλλα πρόσωπα τα οποία προσλαμβάνονται με συμβόλαιο».

Στο Γραφείο, πέραν του επιστημονικού προσωπικού που αναφέρεται πιο πάνω, απασχολούνται 3 άτομα στα οποία έχουν ανατεθεί από τον Έφορο διοικητικά και γραμματειακά καθήκοντα.


_______________________________________________
© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων