ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΠροσωπικόKωνσταντίνος Χολέβας
Πτυχίο Οικονομικών, Μ.Α. (Economics of the E.U.)
Οικονομικός Σύμβουλος

Γιάννης Ιωάννου
Πτυχίο Νομικής,LLM
Διοικητικός Λειτουργός

Πιερής Κλείτου
BA,LLB,MA,MBA
Διοικητικός Λειτουργός
(Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)


Όλα τα πιο πάνω άτομα έχουν προσληφθεί ή είναι αποσπασμένα στο Γραφείο δυνάμει του Άρθρου 8 (3) του Νόμου σύμφωνα με το οποίο «Ο Έφορος υποβοηθείται στο έργο του από αριθμό υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι στο Υπουργείο Οικονομικών και που ορίζονται για το σκοπό αυτό από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, ή από άλλα πρόσωπα τα οποία προσλαμβάνονται με συμβόλαιο».

Στο Γραφείο, πέραν του επιστημονικού προσωπικού που αναφέρεται πιο πάνω, απασχολούνται 3 άτομα στα οποία έχουν ανατεθεί από τον Έφορο διοικητικά και γραμματειακά καθήκοντα.


_______________________________________________
© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων