Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Στοιχεία για την Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων


ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Σχετικά Αρχεία:

de minimis ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 31,1Kb)
DE MINIMIS ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 24,18Kb)

Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά