ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κανονιστικές Διοικητικές ΠράξειςΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΝΕΑ Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012, Κ.Δ.Π. 62/2014
(Μέγεθος Αρχείου: 356,6Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Ενοποιημένο κείμενο των περι ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 73,94Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012, Κ.Δ.Π. 501/2012
(Μέγεθος Αρχείου: 143,31Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 363,36Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2009, Κ.Δ.Π. 364/2009
(Μέγεθος Αρχείου: 364,07Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ο περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Διαφάνεια Χρηματοοικονομικών Σχέσεων μεταξύ του Δημοσίου και των Δημοσίων Επιχειρήσεων) Κανονισμοί του 2007, Κ.Δ.Π. 93/2007
(Μέγεθος Αρχείου: 461,96Kb)_______________________________________________
© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων