Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


ΑποφάσειςΈτος 2004

Απόφαση Αρ. 220. Σχέδιο Χορηγιών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για προώθηση εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό.

Απόφαση Αρ. 221. Κυβερνητική εγγύηση για εξασφάλιση δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε) -Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Απόφαση Αρ. 222. Απαλλαγή από Τέλος Χαρτοσήμου οποιουδήποτε προσώπου αναφορικά με έγγραφα τα οποία αφορούν ή σχετίζονται με τις εργασίες του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Απόφαση Αρ. 223. Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών για Τεχνολογική Αναβάθμιση του Μεταποιητικού Τομέα.

Απόφαση Αρ. 224. Σχέδιο Στεγαστικών Δανείων του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Απόφαση Αρ. 225. Αποπληρωμή παλαιών δανείων του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.(Ρ.Ι.Κ)

Απόφαση Αρ. 226. Σχέδιο παροχής κυβερνητικών χορηγιών για ενίσχυση της εργαστηριακής υποδομής στην Κύπρο.

Απόφαση Αρ. 227. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για την Προστασία του Περιβάλλοντος από την Βιομηχανική Ρύπανση.

Απόφαση Αρ. 228. Σύμβαση Μίσθωσης Κρατικής Γης μεταξύ της Κυβέρνησης και της Εταιρείας Marina Hotel ( Agia Napa)Ltd

Απόφαση Αρ. 229. Σύμβαση Μίσθωσης Κρατικής Γης μεταξύ της Κυβέρνησης και της εταιρείας Risala Estates Ltd

Απόφαση Αρ. 230. Σύμβαση Μίσθωσης Κρατικής Γης μεταξύ της Κυβέρνησης και της εταιρείας Γερμανού και Μεσαρίτης Λτδ

Απόφαση Αρ. 231. Σύμβαση Μίσθωσης Κρατικής Γης στην Αγία Νάπα μεταξύ της Κυβέρνησης και της εταιρείας M&A Tsoukkas Enterprises Ltd.

Απόφαση Αρ. 232. Σύμβαση Μίσθωσης Κρατικής Γης μεταξύ της Κυβέρνησης και της Εταιρείας Rolico Hotels Ltd

Απόφαση Αρ. 233. Σύμβαση Μίσθωσης Κρατικής Γης μεταξύ της Κυβέρνησης και της εταιρείας Charterhouse Estates Ltd
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά