Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Αποφάσεις Εφόρου σε Θέματα Παραβάσεων
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ενοίκιο Κτηνοτροφικών Περιοχών.....04/09/2008
(Μέγεθος Αρχείου: 694,09Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οφειλές Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου προς το Κράτος.....04/09/2008
(Μέγεθος Αρχείου: 750,67Kb)
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά