ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Δελτία ΤύπουΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 8. Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για μετακίνηση/απόσπαση δύο (2) Λειτουργών στο Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.
(Μέγεθος Αρχείου: 144,84Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 6.ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ά
(Μέγεθος Αρχείου: 101,79Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 7. ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
(Μέγεθος Αρχείου: 102,85Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 5. ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
(Μέγεθος Αρχείου: 702,61Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
(Μέγεθος Αρχείου: 103,01Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(Μέγεθος Αρχείου: 88,29Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word 3. ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
(Μέγεθος Αρχείου: 96,38Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία για περίοδο 10 ετών, σταθμού επεξεργασίας οικιακών βοθρολυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, περίσσειας υγρής λάσπης και σταγγισμάτων στην περιοχή Βατί»
(Μέγεθος Αρχείου: 102,5Kb)_______________________________________________
© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων