Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Διαβούλευση για Διαμόρφωση των νέων Κανόνων
Κανονισμοί για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους Τομείς της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αγροτικών περιοχών

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 2022-C 485-01.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1794.58Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022-2472 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1774.97Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023-2831 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 602.95Kb)


Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης ημερομηνίας 17.2.2024

Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας