Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Διαβούλευση για Διαμόρφωση των νέων Κανόνων
Νέοι Κανόνες για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα της Γεωργίας για την περίοδο 2014-2020.

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ De minimis 1408-2013 ΓΕΩΡΓΙΑΣ.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 880,76Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ 2014-2020.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 3038,56Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΝΕΟΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ 702-2014.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 931,16Kb)


Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας