Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Επικοινωνία


Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε με άλλο τρόπο για να κάνετε σχόλια, εισηγήσεις σχετικά με την ιστοσελίδα μας ή να ζητήσετε πληροφορίες για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες και στο έργο του γραφείου μας.

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Στροβόλου 200, 1ος Όροφος, 2048 Στρόβολος, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
P.O. BOX 28294, 2092 Στρόβολος, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
+357 22308930, +357 22308940

Τηλεομοιότυπο:
+357 22308949

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
commissioner@publicaid.gov.cyΑποτελέσματα γραπτής εξέτασης ημερομηνίας 17.2.2024

Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας