Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Επικοινωνία


Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε με άλλο τρόπο για να κάνετε σχόλια, εισηγήσεις σχετικά με την ιστοσελίδα μας ή να ζητήσετε πληροφορίες για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες και στο έργο του γραφείου μας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Υπουργείο Οικονομικών 1439 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ.:(+357-22)601219, 601216

Φαξ (+357-22)602753

E-mail: commissioner@publicaid.gov.cyΔιαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά

Κώδικες Πρακτικής - Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία