Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Ετήσιες Εκθέσεις και Στατιστικές ΈρευνεςΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ετήσια Έκθεση και Ετήσια Στατιστική Έρευνα 2017
(Μέγεθος Αρχείου: 11838,25Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ετήσια Έκθεση και Ετήσια Στατιστική Έρευνα 2016
(Μέγεθος Αρχείου: 1523,22Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ετήσια Έκθεση και Ετήσια Στατιστική Έρευνα 2015
(Μέγεθος Αρχείου: 1748,62Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ετήσια Έκθεση και Ετήσια Στατιστική Έρευνα 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 7819,91Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ετήσια Έκθεση και Στατιστική Έρευνα 2011
(Μέγεθος Αρχείου: 9015,47Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Στατιστική Έρευνα 2000 - 2003
(Μέγεθος Αρχείου: 708,78Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ετήσια Έκθεση 2003
(Μέγεθος Αρχείου: 880,44Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ετήσια Έκθεση 2001 - 2002
(Μέγεθος Αρχείου: 2644,33Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Στατιστική Έρευνα 2001 - 2002
(Μέγεθος Αρχείου: 3009,24Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Στατιστική Έρευνα 2003 - 2004
(Μέγεθος Αρχείου: 5212,15Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Ετήσια Έκθεση 2004
(Μέγεθος Αρχείου: 2100,05Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ετήσια Έκθεση και Στατιστική Έρευνα 2010
(Μέγεθος Αρχείου: 8814,35Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Στατιστική Έρευνα 2006 - 2007
(Μέγεθος Αρχείου: 35952,65Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Στατιστική Έρευνα 2006 - 2007
(Μέγεθος Αρχείου: 35952,65Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ετήσια Έκθεση και Στατιστική Έρευνα 2009
(Μέγεθος Αρχείου: 54688,49Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ετήσια Έκθεση 2007
(Μέγεθος Αρχείου: 55503,87Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Στατιστική Έρευνα 2005 - 2006
(Μέγεθος Αρχείου: 24100,98Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ετήσια Έκθεση και Στατιστική Έρευνα 2008
(Μέγεθος Αρχείου: 82406,38Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ετήσια Έκθεση 2006
(Μέγεθος Αρχείου: 43096,92Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ετήσια Έκθεση 2005
(Μέγεθος Αρχείου: 62756,55Kb)
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά