Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου


Όνομα: Ιωαννίκιος Φάκας

Διεύθυνση: Υπουργείο Οικονομικών, 1439 Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357-22601212

Τηλεομοιότυπο: +357-22602753

E-mail: ifakas@publicaid.gov.cyΔιαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά

Κώδικες Πρακτικής - Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία