Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Γνωματεύσεις - Ανακοινώσεις
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Αίτηση για παροχή πληροφοριών
(Μέγεθος Αρχείου: 63,24Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Εγκύκλιος Αρ. 3/2018 - Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμος του 2017, Νόμος 184 (Ι)/2017
(Μέγεθος Αρχείου: 72,61Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 78 - Μεταστέγαση Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 265,57Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για μετακίνηση/απόσπαση δύο (2) Λειτουργών στο Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.
(Μέγεθος Αρχείου: 144,84Kb)(Μέγεθος Αρχείου: Incorrect data type for operator or @Function: Number expectedKb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-Δρ. ΦΑΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ-Developments in Field of State Aid
(Μέγεθος Αρχείου: 984,32Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-Δρ. ΦΑΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ-Concept of State Aid Review of Recent Developments
(Μέγεθος Αρχείου: 572,67Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-Δρ. ΦΑΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ-Application of GBER
(Μέγεθος Αρχείου: 768,71Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-Δρ. ΦΑΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ-Ex Post Monitoring of State Aid
(Μέγεθος Αρχείου: 454,94Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-Δρ. ΦΑΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ-Compatibility of State Aid with the Internal MarketReview of Recent Developments
(Μέγεθος Αρχείου: 572,67Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-Δρ. ΦΑΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ-Compatibility principles
(Μέγεθος Αρχείου: 602,56Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ "Εισαγωγή στο ενωσιακό δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων" 26.11.2018 στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης- Αλέξανδρος Τσαδήρας
(Μέγεθος Αρχείου: 2237,4Kb)(Μέγεθος Αρχείου: Incorrect data type for operator or @Function: Number expectedKb)(Μέγεθος Αρχείου: Incorrect data type for operator or @Function: Number expectedKb)


Α) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
(Μέγεθος Αρχείου: 72,17Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Διημερίδα με θέμα "Η εφαρμογή των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς" 19 - 20 Δεκεμβρίου 2016, στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. Δρ Παναγιώτης Αγησιλάου
(Μέγεθος Αρχείου: 794,35Kb)


Διημερίδα με θέμα "Η εφαρμογή των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς" 19 - 20 Δεκεμβρίου 2016, στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. Αλέξανδρος Τσαδήρας
(Μέγεθος Αρχείου: 874,56Kb)


Παρουσίαση στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου της 14 Απριλίου 2016 με θέμα : «Κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων – H υπόθεση των Κυπριακών Αερογραμμών» Κωνσταντίνος Χολέβας
(Μέγεθος Αρχείου: 1695,68Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 16.12.2015
(Μέγεθος Αρχείου: 3932,61Kb)


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΦΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ
(Μέγεθος Αρχείου: 1789,67Kb)


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 16.12.2015. "Εισαγωγή στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης" Κωνσταντίνος Χολέβας
(Μέγεθος Αρχείου: 1766,32Kb)


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 16.12.2015. : Ά ΜΕΡΟΣ "Ο Απαλλακτικός Κανονισμός της Γεωργίας" Ιωάννης Ιωάννου.
(Μέγεθος Αρχείου: 1754,88Kb)


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 16.12.2015. ΄Β ΜΕΡΟΣ "Απαλλακτικός Κανονισμός για τη Γεωργία" Ονούφριος Κουλλά
(Μέγεθος Αρχείου: 1778,4Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου rar "ΗΜΕΡΙΔΑ" για τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) αριθ 1407/2013 της Επιτροπής (de minimis).
(Μέγεθος Αρχείου: 229,48Kb)


ΝΕΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ(ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 39,35Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Σχεδιασμός, κατασκεύη και λειτουργία για περίοδο 10 ετών, σταθμού επεξεργασίας οικιακών βοθρολυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, περίσσειας υγρής λάσπης και στραγγισμάτων στην περιοχή Βατί.
(Μέγεθος Αρχείου: 306,44Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63 Σώρευση κρατικών ενισχύσεων με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στα πλαίσια της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο
(Μέγεθος Αρχείου: 297,69Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Η έννοια της προβληματικής επιχείρησης
(Μέγεθος Αρχείου: 81,59Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις ΄Ησσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 83,12Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΡ. 62 Respect of State aid rules in the implementation process of Operational Programmes under Structural Funds and the Cohesion Fund: Analytical grids to support the assessment by the Member States
(Μέγεθος Αρχείου: 1505,12Kb)
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά