Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Γνωματεύσεις - Ανακοινώσεις
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΡΘΡΟ στην Εφημερίδα Φιλελεύθερος ημ. 04/05/2024 - Οι "Ενισχύσεις των Φτωχών" και το Κεντρικό Σύστημα Μητρώων - Διασφάλιση της Έννομης Κατανομής των Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας μέσω του "Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "
(Μέγεθος Αρχείου: 1045.62Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου zip Παρουσίαση στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία για τις Κρατικές Ενισχύσεις - 26.01.2024
(Μέγεθος Αρχείου: 12914.26Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου zip Παρουσίαση στη Νομική Υπηρεσία για τις Κρατικές Ενισχύσεις - 19.1.2024
(Μέγεθος Αρχείου: 12407.12Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - 20.12.2023
(Μέγεθος Αρχείου: 98.42Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - 20.12.2023
(Μέγεθος Αρχείου: 180.56Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΡΘΡΟ στην Εφημερίδα "Σημερινή" 15/10/2023 - Διαφάνεια των Χορηγούμενων Κρατικών Ενισχύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Μέγεθος Αρχείου: 291.4Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Συνέντευξη της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων στην Brief στις 20-8-23 για τον Ρόλο του Γραφείου, τους Στόχους και τα Επιτεύγματα
(Μέγεθος Αρχείου: 4496.78Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου zip ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ - ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - 27 07 2023 - Πρακτική Άσκηση φοιτητών στη Βουλή
(Μέγεθος Αρχείου: 8748.76Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου zip Παρουσίαση ΑΑ -13072023 - Εφαρμογή Κρατικών Ενισχύσεων από τις ΑΑ
(Μέγεθος Αρχείου: 23081.71Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου zip Παρουσίαση ΣΕΛΚ 27 06 23 - Κρατικές Ενισχύσεις
(Μέγεθος Αρχείου: 17800.25Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΡΘΡΟ Ορισμός Μικρομεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 634.69Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΡΘΡΟ Η υποχρέωση διαφάνειας στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 811.13Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦΟΡΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 9 4 2023
(Μέγεθος Αρχείου: 1899.66Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΚΜΚΕ) ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Μέγεθος Αρχείου: 655.21Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ενημέρωση για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας De Minimis για το 1ο έτος λειτουργίας του συστήματος ΚΜΚΕ
(Μέγεθος Αρχείου: 6969Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat «Οδηγός χρήσης του Ορισμού των ΜΜΕ»
(Μέγεθος Αρχείου: 1581.66Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παρουσίαση ΓΕΕΚΕ στο 1st Advisory Committee Online Meeting για την αναθεώρηση του Κανονισμού De Μinimis 1407/2013
(Μέγεθος Αρχείου: 415.64Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου zip ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΕΚΕ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΣ ΥΕΕΒ 30 08 22
(Μέγεθος Αρχείου: 5735.28Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου zip ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΕΚΕ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 05 07 22
(Μέγεθος Αρχείου: 6635.76Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Μέγεθος Αρχείου: 179.65Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Μέγεθος Αρχείου: 99.44Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου zip Παρουσιάσεις Υφυπουργείο Τουρισμού
(Μέγεθος Αρχείου: 13904.31Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου zip KEBE_Παρουσιάσεις_12102021
(Μέγεθος Αρχείου: 16020.3Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου rar Παρουσιάσεις ΟΕΒ
(Μέγεθος Αρχείου: 13384.9Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παρουσίαση - Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας
(Μέγεθος Αρχείου: 2102.42Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Φυλλάδιο - Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας
(Μέγεθος Αρχείου: 370.69Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2 - Σύστημα & Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας
(Μέγεθος Αρχείου: 719.94Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 1 - Εισαγωγή Κρατικές Ενισχύσεις
(Μέγεθος Αρχείου: 834.02Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 3 - Απαλλακτικοί Κανονισμοί Πλεονεκτήματα
(Μέγεθος Αρχείου: 4549.15Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 4 - Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής Κατά Κατηγορία
(Μέγεθος Αρχείου: 9973.6Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παρουσίαση 1 - Εφαρμογή Κανόνων Κρατικών Ενισχύσεων σε Τομείς Αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
(Μέγεθος Αρχείου: 278.58Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παρουσίαση 2 - Εφαρμογή Κανόνων Κρατικών Ενισχύσεων σε Τομείς Αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
(Μέγεθος Αρχείου: 10838.95Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παρουσίαση 3 - Εφαρμογή Κανόνων Κρατικών Ενισχύσεων σε Τομείς Αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
(Μέγεθος Αρχείου: 320.65Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παρουσίαση 4 - Εφαρμογή Κανόνων Κρατικών Ενισχύσεων σε Τομείς Αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
(Μέγεθος Αρχείου: 1833.96Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παρουσίαση 5 - Εφαρμογή Κανόνων Κρατικών Ενισχύσεων σε Τομείς Αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
(Μέγεθος Αρχείου: 1211.7Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων για Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία (Παρουσίαση: ΓΕΕΚΕ, 25/05/2021)
(Μέγεθος Αρχείου: 473.6Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 43 Γνωμοδότηση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων: Ε.Ε.Κ.Ε. 25.06.001.904 Γν.43: Διερεύνηση και Επέκταση του πλαισίου φορολογικής έκπτωσης σε πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις για την ενίσχυση του οικοσυστήματος της Έρευνας και Καινοτομίας
(Μέγεθος Αρχείου: 1267.41Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία
(Μέγεθος Αρχείου: 404.22Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Αίτηση για παροχή πληροφοριών
(Μέγεθος Αρχείου: 63.24Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Εγκύκλιος Αρ. 3/2018 - Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμος του 2017, Νόμος 184 (Ι)/2017
(Μέγεθος Αρχείου: 72.61Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 78 - Μεταστέγαση Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων
(Μέγεθος Αρχείου: 265.57Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για μετακίνηση/απόσπαση δύο (2) Λειτουργών στο Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.
(Μέγεθος Αρχείου: 144.84Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-Δρ. ΦΑΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ-Developments in Field of State Aid
(Μέγεθος Αρχείου: 984.32Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-Δρ. ΦΑΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ-Concept of State Aid Review of Recent Developments
(Μέγεθος Αρχείου: 572.67Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-Δρ. ΦΑΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ-Application of GBER
(Μέγεθος Αρχείου: 768.71Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-Δρ. ΦΑΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ-Ex Post Monitoring of State Aid
(Μέγεθος Αρχείου: 454.94Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-Δρ. ΦΑΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ-Compatibility of State Aid with the Internal MarketReview of Recent Developments
(Μέγεθος Αρχείου: 572.67Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-Δρ. ΦΑΙΔΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ-Compatibility principles
(Μέγεθος Αρχείου: 602.56Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ "Εισαγωγή στο ενωσιακό δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων" 26.11.2018 στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης- Αλέξανδρος Τσαδήρας
(Μέγεθος Αρχείου: 2237.4Kb)


Α) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
(Μέγεθος Αρχείου: 72.17Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Διημερίδα με θέμα "Η εφαρμογή των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς" 19 - 20 Δεκεμβρίου 2016, στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. Δρ Παναγιώτης Αγησιλάου
(Μέγεθος Αρχείου: 794.35Kb)


Διημερίδα με θέμα "Η εφαρμογή των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς" 19 - 20 Δεκεμβρίου 2016, στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. Αλέξανδρος Τσαδήρας
(Μέγεθος Αρχείου: 874.56Kb)


Παρουσίαση στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου της 14 Απριλίου 2016 με θέμα : «Κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων – H υπόθεση των Κυπριακών Αερογραμμών» Κωνσταντίνος Χολέβας
(Μέγεθος Αρχείου: 1695.68Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 16.12.2015
(Μέγεθος Αρχείου: 3932.61Kb)


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΦΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ
(Μέγεθος Αρχείου: 1789.67Kb)


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 16.12.2015. "Εισαγωγή στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης" Κωνσταντίνος Χολέβας
(Μέγεθος Αρχείου: 1766.32Kb)


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 16.12.2015. : Ά ΜΕΡΟΣ "Ο Απαλλακτικός Κανονισμός της Γεωργίας" Ιωάννης Ιωάννου.
(Μέγεθος Αρχείου: 1754.88Kb)


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 16.12.2015. ΄Β ΜΕΡΟΣ "Απαλλακτικός Κανονισμός για τη Γεωργία" Ονούφριος Κουλλά
(Μέγεθος Αρχείου: 1778.4Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint "ΗΜΕΡΙΔΑ" για τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) αριθ 1407/2013 της Επιτροπής (de minimis).
(Μέγεθος Αρχείου: 229.48Kb)


ΝΕΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ(ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 39.35Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Σχεδιασμός, κατασκεύη και λειτουργία για περίοδο 10 ετών, σταθμού επεξεργασίας οικιακών βοθρολυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, περίσσειας υγρής λάσπης και στραγγισμάτων στην περιοχή Βατί.
(Μέγεθος Αρχείου: 306.44Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63 Σώρευση κρατικών ενισχύσεων με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στα πλαίσια της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο
(Μέγεθος Αρχείου: 297.69Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Η έννοια της προβληματικής επιχείρησης
(Μέγεθος Αρχείου: 81.59Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις ΄Ησσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012
(Μέγεθος Αρχείου: 83.12Kb)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΡ. 62 Respect of State aid rules in the implementation process of Operational Programmes under Structural Funds and the Cohesion Fund: Analytical grids to support the assessment by the Member States
(Μέγεθος Αρχείου: 1505.12Kb)
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης ημερομηνίας 17.2.2024

Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας