Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Διαβούλευση για Διαμόρφωση των νέων Κανόνων
Νέος Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1026,05Kb)


Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά

Κώδικες Πρακτικής - Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία