Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Διαβούλευση για Διαμόρφωση των νέων Κανόνων
Νέος Κανονισμός για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας στους τομείς της Αλιείας και της ΥδατοκαλλιέργειαςΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ De minimis 717-2014 ΑΛΙΕΙΑΣ.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 555Kb)


Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας