Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Διαβούλευση για Διαμόρφωση των νέων Κανόνων
Κανονισμοί για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα της Αλιείας και της ΥδατοκαλλιέργειαςΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 2023-C 107-01.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1188.31Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022-2473 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1402.87Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 717-2014 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 249.74Kb)


Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης ημερομηνίας 17.2.2024

Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας