Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


ΑποφάσειςΈτος 2018

Απόφαση Αρ. 369 Σχέδιο ενίσχυσης προς την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας για την περίοδο 2018-2020

Απόφαση Αρ. 370 (i) Σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς. (ii) Σχέδιο παροχής ενίσχυσης στους μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης.

Απόφαση Αρ. 371 Προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργική υποστήριξη συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Κύπρου

Απόφαση Αρ. 372 Σχέδιο ενίσχυσης για την προώθηση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Κύπρο

Απόφαση Αρ. 373 Σχέδιο κρατικών ενισχύσεων για περίφραξη με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών από τις ζημιές που προκαλούνται από τα αγρινά - ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ

Απόφαση Αρ. 374 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης στους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών για την περίοδο 2015 – 2018

Απόφαση Αρ. 375 Σχέδιο κρατικών ενισχύσεων για περίφραξη με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών από τις ζημιές που προκαλούνται από τα αγρινά
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά