Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Εγκεκριμένα Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων
Show details for [<font class="simpleset"><b>]Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου ΔυναμικούΑρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Τηλ. 22515000
E-mail:hrda@hrdauth.org.cy
Show details for [<font class="simpleset"><b>]Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών[</b></font>]Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Show details for [<font class="simpleset"><b>]Ίδρυμα Προώθησης ΈρευναςΊδρυμα Προώθησης Έρευνας
Τηλ. 22600292
E-mail: ipe@research.org.cy
Show details for [<font class="simpleset"><b>]Κτηνιατρικές Υπηρεσίες[</b></font>]Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Show details for [<font class="simpleset"><b>]Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και ΠεριβΥπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Τμήμα Αναδασμού
Show details for [<font class="simpleset"><b>]Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και ΠεριβΥπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Τμήμα Γεωργίας
Hide details for [<font class="simpleset"><b>]Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και ΤουρισμΥπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Τηλ. 22867100
E-mail:perm.sec@mcit.gov.cy
Ανάπτυξη της κυπριακής οικοτεχνίας/ χειροτεχνίας
Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για ενέργειες προώθησης και διαφήμισης των γεωργικών προϊόντων
Νέο Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της ΑΗΚ βασισμένο στο Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 και στον περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισμού Νόμο (Τροποποιητικός Νόμος Αρ. 143(Ι) του 1999)
Σχέδιο μετακίνησης πολύ μικρών επιχειρήσεων σε καθορισμένες και κατάλληλες περιοχές
Σχέδιο παροχής κυβερνητικών χορηγιών για ενίσχυση της εργαστηριακής υποδομής στην Κύπρο 2008 - 2010
Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της ηλεκτροπαραγωγής από μεγάλα αιολικά, ηλιοθερμικά, φωτοβολταϊκά συστήματα και την αξιοποίηση της βιομάζας
Σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα
Σχέδιο χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας και ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (2009 - 2013) για φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και φορείς του δημόσιου τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα
Φολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές
Show details for [<font class="simpleset"><b>]Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεΥπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα Εργασίας
Τηλ. 22 400818
E-mail: director@dl.mlsi.gov.cy
Show details for [<font class="simpleset"><b>]Υπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργείο Εσωτερικών
Τηλ. 22 867800
Show details for [<font class="simpleset"><b>]Υπουργείο Εσωτερικών - Τμήμα Πολεοδομία και Υπουργείο Εσωτερικών - Τμήμα Πολεοδομία και Οικήσεως
Τηλ. 22 867867
E-mail: cgregoriades@moi.gov.cy
Show details for [<font class="simpleset"><b>]Υπουργείο ΟικονομικώνΥπουργείο Οικονομικών
Τηλ. 22 601149
E-mail: econresearch@mof.gov.cy
Show details for [<font class="simpleset"><b>]Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΥπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Τηλ. 22 800933
e-mail: eioannou@culture.moec.gov.cy
Show details for [<font class="simpleset"><b>]Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Τμήμα ΗλεΥπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Τηλ. 22 814854
E-mail: kpantziarou@mcw.gov.cy
Show details for [<font class="simpleset"><b>]Υφυπουργείο ΤουρισμούΥφυπουργείο Τουρισμού
Τηλ. 22 691100
E-mail: perm.sec@dmt.gov.cy


Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης ημερομηνίας 17.2.2024

Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας