Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Γραφείου Έφορου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Ο θεσμός του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων λειτουργεί συμπληρωματικά με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο σκοπός της λειτουργίας του Γραφείου του Εφόρου είναι η τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας, που αφορά στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η κοινοτική νομοθεσία, που αφορά στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, αποτελείται από ένα πλαίσιο κανόνων, που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θέτουν όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση και διατήρηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

Στην ιστοσελίδα του Γραφείου μας παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες, που αφορούν στις αρμοδιότητες του ιδίου του Εφόρου και στο νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Σ’ αυτήν μπορείτε επίσης να βρείτε και το σύνολο τόσο των αποφάσεων όσο και των εγκυκλίων που έχει εκδώσει, κατά καιρούς, ο Έφορος.

Ευελπιστώ ότι το σύνολο των πληροφοριών, που παρέχει η ιστοσελίδα μας θα είναι χρήσιμες τόσο στους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, δικηγόρους, οικονομολόγους, δημόσιους λειτουργούς κλπ, που ασχολούνται με τα θέματα των κρατικών ενισχύσεων όσο και σε όλους τους ενδιαφερομένους.

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, έτσι ώστε η ιστοσελίδα μας να αναβαθμίζεται/βελτιώνεται συνεχώς με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Κάθε εισήγησή σας προς την κατεύθυνση αυτή είναι καλοδεχούμενη.


Θεοφάνης Θεοφάνους
Έφορος Ελέγχου Κρατικών ΕνισχύσεωνΔιαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Καν'το Ηλεκτρονικά