Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων


Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.


Σκοπός της λειτουργίας του Γραφείου μας, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η τήρηση της Κοινοτικής Νομοθεσίας που αφορά στη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία.


Η Κοινοτική Νομοθεσία αποτελείται από ένα πλαίσιο Κανόνων, που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θέτουν όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και εντάσσεται στο πλαίσιο γενικότερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση και διατήρηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.


Στην ιστοσελίδα του Γραφείου μας παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στις αρμοδιότητες του Εφόρου και στο Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων. Σ’ αυτήν μπορείτε, επίσης, να βρείτε την Αποστολή και το Ιστορικό του Γραφείου μας, τις Αποφάσεις και τις Εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς καθώς και στοιχεία για το αξιόλογο Προσωπικό του Γραφείου μας.


Ευελπιστώ ότι οι πληροφορίες που παρέχει η ιστοσελίδα μας είναι χρήσιμες τόσο στους επαγγελματίες και επιχειρηματίες καθώς και στους σχετικούς Οργανισμούς και Φορείς, όσο και στους αρμόδιους αξιωματούχους των Κρατικών Υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα Κρατικών Ενισχύσεων, αλλά και σε όλους τους ενδιαφερομένους. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι σημαντική πληροφόρηση παρέχεται στην ιστοσελίδα μας στην ενότητα Συνήθεις Ερωτήσεις, όπου παρέχονται απαντήσεις οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα από κάθε πολίτη.


Στόχος μας είναι η ιστοσελίδα μας να αναβαθμίζεται συνεχώς με σκοπό την πληρέστερη και πιο πρόσφατη ενημέρωση σας. Ως εκ τούτου και οι δικές σας εισηγήσεις για περαιτέρω εμπλουτισμό της ιστοσελίδας μας, είναι πάντα ευπρόσδεκτες.


Η Έφορος και όλο το προσωπικό του Γραφείου μας, είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας και είμαστε έτοιμοι να χειριστούμε με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα τα θέματα Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον τομέα σας.


Στοχεύουμε και προσδοκούμε στον εποικοδομητικό διάλογο και στην αποτελεσματική επικοινωνία για εξεύρεση άμεσων λύσεων που να συνάδουν με το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα του τόπου μας και στην ευρύτερη Κυπριακή οικονομία.
Με εκτίμηση

Στέλλα Μιχαηλίδου

Έφορος Ελέγχου Κρατικών ΕνισχύσεωνΑποτελέσματα γραπτής εξέτασης ημερομηνίας 17.2.2024

Διαβούλευση για τη διαμόρφωση των νέων κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας